Jak podejmowane są decyzje we wspólnocie mieszkaniowej ?

Wspólnota mieszkaniowa to tzw. ułomna osoba prawna. W zakresie tzw. zwykłego zarządu tą nieruchomością decyzje i czynności podejmowane są przez zarząd wspólnoty lub przez wybranego zarządcę nieruchomości. W zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd decyzje podejmowane są większością udziałów współwłaścicieli nieruchomości, o ile jest to tzw. duża wspólnota czyli powyżej 7 lokali mieszkalnych i użytkowych. Czynnościami […]

Czym się różni duża i mała wspólnota mieszkaniowa ?

Wspólnota mieszkaniowa to pojęcie wprowadzone przez ustawę o własności lokali. Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali. Spotkać się możemy z podziałem wspólnot na tzw. duże i małe. Kryterium podziału jest łączna ilość lokali w danej wspólnocie. Wspólnoty do 7 lokali mieszkalnych i użytkowych to wspólnoty małe. Wspólnoty powyżej 7 lokali mieszkalnych i użytkowych to tzw. […]