Czym się różni duża i mała wspólnota mieszkaniowa ?

Wspólnota mieszkaniowa to pojęcie wprowadzone przez ustawę o własności lokali. Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali. Spotkać się możemy z podziałem wspólnot na tzw. duże i małe. Kryterium podziału jest łączna ilość lokali w danej wspólnocie. Wspólnoty do 7 lokali mieszkalnych i użytkowych to wspólnoty małe. Wspólnoty powyżej 7 lokali mieszkalnych i użytkowych to tzw. wspólnoty duże. Poza samą nazwą wspólnoty duże i małe różni sposób podejmowania decyzji. We wspólnotach dużych obowiązuje reżim i zasady wprowadzone ustawą o własności lokali.

 

Zatem głosowanie odbywa się udziałami w nieruchomości wspólnej i decyzje zapadają większością głosów. Inaczej jest we wspólnocie małej. Tutaj obowiązują zasady kodeksu cywilnego. Czynności w zakresie zwykłego zarządu może realizować samodzielnie każdy ze współwłaścicieli ale do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest jednomyślność wszystkich właścicieli lokali. Podejmowanie decyzji w takich wspólnotach jest więc o wiele trudniejsze. Z tego powodu w wielu takich wspólnotach wobec nieporozumień pomiędzy współwłaścicielami dochodzi do paraliżu decyzyjnego. Wspólnota duża jest więc o wiele łatwiejsza w zarządzaniu. Tutaj do podjęcia decyzji wystarczy bowiem 50% głosów i jeden.

wymianaoponkrakow.pl